BHP

BHP

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

  1.  Instruktaż wstępny i stanowiskowy.
  2.  Szkolenia okresowe:
  • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
  • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych.
  • szkolenie okresowe dla dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.
  • szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych.

Ocena Ryzyka Zawodowego;
Protokoły powypadkowe;
Nadzór nad przepisami BHP w przedsiębiorstwie na zasadzie umowy stałej i okresowej;
Inne usługi BHP.