Oznakowanie

Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów, korzystanie z budynków wymaga właściwego i odpowiednio rozmieszczonego oznakowania. Wszystkie znaki w naszej ofercie wykonane są z najwyższej jakości materiałów, których profesjonalne rozmieszczenie zapewni właściwe bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników.

W swojej ofercie posiadamy znaki:

  • ewakuacyjne,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • elektryczne,
  • informacyjne,
  • tablice budowlane,
  • instrukcje, spisy i wykazy.

Oferowane przez nas znaki bezpieczeństwa posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia:

  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0260 / 2008 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0261 / 2008 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
  • Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0262 / 2008 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.

Spełniają również wymagania polskich norm.