Firma exP-Poż

 

Działalność firmy obejmuje zagadnienia szeroko pojętego bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszelkie działania, podejmowane przez nas w tym zakresie, realizowane są na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej wymagają aby obiekty budowlane zarówno te, które są eksploatowane jaki i te planowane do oddania ich do użytkowania spełniały określone wymagania dokumentacyjno-techniczne oraz były wyposażane w określone urządzenia zabezpieczające przed pożarem.

Czym się zajmujemy?

 • Doradztwo techniczne w sprawach ochrony przeciwpożarowej
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej 
  w obiekcie,
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP.
 • Wykonywanie zadań inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej,
 • Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 • Audyty zagrożeń i ocena niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi 
  i BHP – Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Dostosowanie obiektów już użytkowanych do wymagań przepisów techniczno – budowlanych,  w tym dostosowania m.in. poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynków.

 • Wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt i urządzenia gaśnicze.
 • Oznakowywanie obiektów wymaganymi znakami bezpieczeństwa.
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną.
 • Szkolenia przeciwpożarowe pracowników w zakładach pracy, ( zapoznanie pracowników z przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu).
 • Badania parametrów hydraulicznych sieci hydrantowych.

Prowadzimy również wszelkie sprawy związane z ochroną przeciwpożarową 
i BHP na zasadach umów o stałej współpracy.

Firmę reprezentują absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, inżynierowie, oficerowie pożarnictwa, inspektorzy z dziedziny BHP z wieloletnim doświadczeniem.

Współpracujemy z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Polecamy nasze usługi i zapraszamy do współpracy.