Podstawa prawna

mgr inż. Bogusław Cielebąk,
absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
uprawniony do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Nr Upraw.: SGSP 2967/99 
zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 nr 178 poz. 1380).