Szafki hydrantowe i hydranty DN25, DN52, DN33

Szafki hydrantowe i hydranty DN25, DN52, DN33

Hydranty wewnętrzne należą do najbardziej rozpowszechnionych urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w obiektach budowlanych. Hydranty służą do wewnętrznego gaszenia pożarów przy pomocy prądów zwartych lub rozproszonych.

Oferowane przez nas hydranty wewnętrzne zapewniają szeroki zakres możliwości instalacyjnych oraz dopasowanie wyglądu i kolorystyki do miejsca montażu.

Prezentujemy jedynie wybrane modele i typy hydrantów wewnętrznych.