Przygotowanie obiektu do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną

Przygotowanie obiektu do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną

Wszystkie obiekty istniejące, będące po przeprowadzonej nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania oraz obiekty nowo budowane muszą być poddane procedurze odbioru przez Państwową Straż Pożarną.

W celu uniknięcia przez inwestora dodatkowych trudności w ramach zakończenia inwestycji 
i zgłoszenia jej wnioskiem o zamiarze przystąpienia do użytkowania, oferujemy usługi nadzoru inwestycji z zagadnień ochrony ppoż.

W trakcie jej realizacji oraz dzięki wieloletniemu doświadczeniu w procedurach obowiązujących
w administracji rządowej i samorządowej, pomożemy w przygotowaniu do takiego odbioru poprzez skontrolowanie obiektu przed odbiorem, skompletowanie niezbędnej dokumentacji do odbioru, jak również możemy uczestniczyć w kontroli przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej.