Operaty Przeciwpożarowe

Operaty Przeciwpożarowe

W oparciu o „Ustawę o odpadach” (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797), zostały wprowadzone regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami. Przy składaniu wniosków o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz wniosków o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu i miejsca magazynowania odpadów.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Wymagania jakie stawia się miejscom magazynowania lub składowania odpadów zostały ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów ( Dz.U. z 2019 r. poz. 701,730,1403 i 1579 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284).,

Instalacje, obiekty budowlane oraz inne miejsca użytkowane do zbierania
i przetwarzania odpadów powinny być zaprojektowane, wykonane
i uruchamiane w taki sposób, aby zniwelować ryzyko powstania pożaru.

W razie jego wystąpienia powinny z kolei zapewniać:

  • zminimalizowanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu,
  • zniwelowanie ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiadujące obiekty
    i tereny przyległe,
  • możliwość ewakuacji osób znajdujących się w środku,
  • zachowanie nośności konstrukcji w możliwie najdłuższym czasie,
  • uwzględnienie bezpieczeństwa ratowników.

Na podstawie wyżej wymienionych wymagań oraz przepisów opracowywane są operaty przeciwpożarowe, który zawierają kompleksowe informacje dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowych.

Operat przeciwpożarowy i co dalej?

Kiedy mamy już gotowy operat przeciwpożarowy, należy go złożyć do miejscowej Komendy Powiatowej lub Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie czy wytwarzanie odpadów wydawane jest dopiero po przeprowadzeniu kontroli przez Państwową Straż Pożarną.

Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej decyduje o wydaniu postanowień, na podstawie informacji, czy zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz w obszarze zgodności z warunkami zabezpieczeń ppoż., które zostały zawarte w operacie. Niespełnienie warunków oznacza brak zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów.

Wnioski o zezwolenia, o których mowa powyżej należy kierować do Marszałka Województwa albo do Starosty Powiatowego.